Raad Buitenlandse Zaken besproken - EU monitor

EU monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Raad Buitenlandse Zaken besproken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 3 juni 2019.

Op 17 juni 2019 vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats. Het betreft een zogenaamde gecombineerde Raad waarbij zowel de ministers van Buitenlandse Zaken als de ministers van Defensie aanwezig zullen zijn. Op de agenda van de RBZ staan naar verwachting de volgende onderwerpen: de EU Global Strategy (EUGS), waaronder de effectiviteit van het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB), de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie en de rol die de EU kan spelen in het versterken van het multilaterale stelsel. Onder het agendapunt ‘current affairs’ zal de Raad naar verwachting stilstaan bij de situatie in Iran en Soedan. Ter voorbereiding op de Raad zal op donderdag 6 juni aanstaande het voorbereidende algemeen overleg plaatsvinden in de commissie BuZa met de minister van Buitenlandse Zaken.

  • 06/06: Algemeen overleg RBZ-Raad dd 17 juni 2019