35240 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 12 juli 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Smeulders (GL) i, Ellemeet (GL) i, Westerveld (GL) i en Buitenweg (GL) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(18 stuks)

2 1 juli 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352401
Geleidende brief
 
2 1 juli 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST352402
Initiatiefnota
 
2 26 augustus 2019, brief, nr. 3     KST352403
Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.