Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 17 februari 2020
kalender
Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 september 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, BelgiŽ
locatie Altiero Spinelli (ASP)†i Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)†i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.773v01-00

 23 juli 2019 PV - PE639.820v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coŲrdinatoren van 18 juli 2019
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

AB - PE640.003v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling begrotingsamendementen

 Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

* * *

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen

INTA/9/00691

 Gedachtewisseling met Sabine Weyand, directeur-generaal Handel, Commissie

 • 7. 
  Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van het hoofdstuk Handel en Duurzame Ontwikkeling van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Korea

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie†i houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie