Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information - Revised four-column document - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information - Revised four-column document

De inhoud van dit document is niet toegankelijk voor het publiek.

1.

Behandeld document

18 jun
'19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information - Four column document
WORKING DOCUMENT
General Secretariat of the Council
10296/19
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.