Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 15:00 - 19:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT) i

15.00 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

15.00 - 18.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met mevrouw Ilze Juhansone, waarnemend secretaris-generaal van de Europese Commissie, in aanwezigheid van Pietro Russo, verantwoordelijk lid van de Rekenkamer

 • 4. 
  Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

CONT/9/01780

2019/2909(RSP)

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

RE - PE643.071v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Behandeling van het ontwerpbesluit over de afsluiting van de rekeningen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 november 2019, 12.00 uur

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

CONT/9/01001

2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] - C9-0051/2019

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Gedachtewisseling met Pedro Silva Pereira, ondervoorzitter van het Europees Parlement verantwoordelijk voor de begroting, Klaus Welle, secretaris-generaal, en Robert Galvin, intern controleur van het Europees Parlement, in aanwezigheid van Pietro Russo, verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

 28 november 2019, 9.00 - 12.00 uur (Straatsburg)

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

18.00 - 19.00 uur

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie i controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie