Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 14:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) i

14.30 - 16.00 uur en 16.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

14.30 - 16.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

Gezamenlijke vergadering AGRI/ENVI/DEVE

 • 3. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Maria Helena Semedo, adjunct-directeur-generaal klimaat en natuurlijke hulpbronnen, naar aanleiding van de Wereldvoedseldag 2019

* * *

16.00 - 18.30 uur

 • 4. 
  Openbare hoorzitting over “The sustainability of European agriculture regarding the potential impact on the market of the Mercosur agreement”

(zie afzonderlijk programma)

 • 5. 
  Rondvraag
 • 6. 
  Volgende vergaderingen

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 december 2019, 9.00 - 13.00 uur (Brussel)

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie