Kiesraad evalueert verkiezingen Europees Parlement en Eerste Kamer 2019 - EU monitor

EU monitor
Zondag 22 september 2019
kalender
Met dank overgenomen van Kiesraad i, gepubliceerd op maandag 12 augustus 2019.

De verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement (23 mei) en de Eerste Kamer (27 mei) zijn goed verlopen - op enkele incidenten na. Dit concludeert de Kiesraad in zijn advies ter evaluatie van beide verkiezingen. Wel doet de Kiesraad naar aanleiding van deze verkiezingen enkele aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd de training van stembureauleden op een paar punten te verbeteren, met name over het geven van hulp aan bepaalde groepen kiezers in het stembureau. Ook wordt ervoor gepleit om in de trainingmeer aandacht te besteden aan de mogelijkheid van kiezers om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen in de stembureaus. Nu worden kiezers soms weggestuurd.