Handover to the EP President of the EO Annual Report 2018, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 27 januari 2020
kalender
Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 oktober 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman i

The Ombudsmas is meeting EP President for the annual handover ceremony of the EO Annual Report.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...