COM(2019)456 - COMMUNICATION Time to decide on the Union’s financial framework 2021-2027 = The EC's contribution to the European Council meeting on 17-18 Oct 2019 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

COM(2019)456 EUe - Mededeling
COMMUNICATION Time to decide on the Union’s financial framework 2021-2027 = The EC's contribution to the European Council meeting on 17-18 Oct 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Tijd om knopen door te hakken over het financieel kader van de Unie voor 2021-2027 Bijdrage van de Europese Commissie voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 17-18 oktober 2019

officiële Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 17-18 October 2019
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2019)456 NLEN
Celex-nummer i 52019DC0456

2.

Key dates

Document 09-10-2019
Online publicatie 10-10-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.