COM(2019)478 EU - Mededeling
Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds: prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021 en niet-bindende prognoses voor de jaren 2022-2023

officiële Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial information on the European Development Fund European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2019, 2020, 2021 and non-binding forecast for the years 2022-2023
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2019)478 NLEN
Celex-nummer i 52019DC0478

2.

Key dates

Document 10-10-2019
Online publicatie 10-10-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.