What's next for lobbying in the EU?, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

What's next for lobbying in the EU?, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman i

The Ombudsman gives an introductory speech at the event organised by EPACA and Transparency International EU on the Transparency Register.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...