Kapitaalmarktenunie: Raad keurt wetgevingshervormingen goed - EU monitor

EU monitor
Woensdag 13 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad)†i, gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De Raad heeft vandaag een reeks wetgevingshervormingen goedgekeurd die de ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie vooruithelpen. De teksten hebben betrekking op:

  • de invoering van een nieuwe categorie benchmarks voor duurzame financiering;
  • transparantieverplichtingen voor duurzame beleggingen;
  • een nieuw prudentieel kader voor beleggingsondernemingen;
  • een geharmoniseerd kader voor gedekte obligaties;
  • regels ter bevordering van de toegang tot mkb-groeimarkten.

Alle teksten worden in de week van 25 november in Straatsburg ondertekend en worden daarna bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Duurzame financiering

De Raad heeft twee verordeningen aangenomen om financiering groener te maken en meer in lijn te brengen met de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Met de eerste hervorming worden financiŽle instellingen verplicht om informatie te geven over hoe zij ecologische, sociale en governancefactoren meenemen in hun beleggingsbeslissingen.

De tweede hervorming creŽert nieuwe soorten benchmarks voor het informeren van klanten over de koolstofvoetafdruk van een beleggingsportefeuille. Er zijn de EU-klimaattransitiebenchmarks, die de voetafdruk van een standaardbeleggingsportefeuille moeten verkleinen. En er zijn de nog ambitieuzere op Parijs afgestemde EU-benchmarks, die tot doel hebben alleen componenten te selecteren die ertoe bijdragen dat opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2įC, zoals de Overeenkomst van Parijs beoogt.

Beleggingsondernemingen

Het vandaag goedgekeurde pakket maatregelen bevat nieuwe prudentiŽle vereisten en toezichtregelingen voor beleggingsondernemingen. Met de hervorming worden de vereisten afgestemd op de risicoprofielen en bedrijfsmodellen van de ondernemingen en wordt de financiŽle stabiliteit veiliggesteld.

De grootste ondernemingen die als systeemrelevant gelden, zullen onder het volledige bancaire prudentiŽle regime vallen en als kredietinstellingen onder toezicht staan. Kleinere ondernemingen zullen profiteren van een nieuw regime op maat met specifieke prudentiŽle vereisten.

Gedekte obligaties

De Raad nam een reeks nieuwe regels inzake geharmoniseerde productvereisten en toezicht op gedekte obligaties aan. Die moeten een hoog niveau van beleggersbescherming waarborgen. Dit kader bepaalt aan de hand van een gemeenschappelijke definitie aan welke obligaties een EU-label voor gedekte obligaties mag worden verleend. Die obligaties kunnen profiteren van een preferentiŽle kapitaal≠behandeling. Het geharmoniseerde regelgevingskader zou een stabiele financieringsbron bieden voor kredietinstellingen, die beter in staat zouden zijn om betaalbare hypotheken voor consumenten en bedrijven te verstrekken en beleggers veiligere alternatieve beleggingen ter beschikking zouden stellen.

Gedekte obligaties zijn financiŽle instrumenten die uitgegeven worden door een kredietinstelling en gedekt worden door een afzonderlijke pool van activa - doorgaans hypotheekleningen of overheids≠schulden - waarop beleggers een voorrecht hebben in geval van faillissement van de emittent. Gedekte obligaties zijn een efficiŽnte financieringsbron voor de economie en bieden beleggers veel zekerheid.

Mkb-groeimarkten

De Raad heeft een nieuw kader aangenomen om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot nieuwe financieringsbronnen. Dit is speciaal gericht op toegang tot "mkb-groeimarkten", een recentelijk geÔntroduceerde categorie handelsplatformen voor kleine emittenten.

Het voorstel bevat wijzigingen van de verordening marktmisbruik en de prospectusverordening. Hierdoor komen er evenrediger verplichtingen voor emittenten op mkb-groeimarkten, terwijl de marktintegriteit en de bescherming van investeerders behouden blijven.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers