COM(2019)594 EU
Gewijzigde begroting nr. 5 bij begroting 2019 - Aanpassing van administratieve kredieten van de EU instellingen aan meest recente informatie en actualisering van ontvangsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 5 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019 Aanpassingen van de administratieve kredieten van de instellingen van de EU aan de jongst beschikbare informatie en actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Adjustments of administrative appropriations of EU institutions in line with the latest information available and update of revenue (own resources)

2.

Key dates

Document 08-11-2019
Online publicatie 08-11-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.