35333 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 november 2019 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Kops (PVV) i, Graus (PVV) i en Van Aalst (PVV) i.

 

Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard. Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek zoeken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 11 november 2019, geleidende brief, nr. 1     KST353331
Geleidende brief
 
2 11 november 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST353332
Voorstel van wet
 
2 11 november 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST353333
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.