Protocol bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Mondiaal Satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

Protocol bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Mondiaal Satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 november 2019 (OR. en) 13343/19

Interinstitutioneel dossier: 2019/0206 (NLE) i

TRANS 495 MAR 160 EU-GNSS 40 AVIATION 201 ESPACE 80 RELEX 952 NIS 11

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: Protocol bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Mondiaal Satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en

haar Lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie PROTOCOL BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

BETREFFENDE EEN CIVIEL MONDIAAL SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM (GNSS) TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN

EN OEKRAÏNE, IN VERBAND MET DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE REPUBLIEK KROATIË EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

P/EU/UA/GNSS/nl 1 DE EUROPESE UNIE, alsmede

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK KROATIË,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

P/EU/UA/GNSS/nl 2 DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

P/EU/UA/GNSS/nl 3 HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND hierna “de lidstaten” genoemd,

enerzijds, en OEKRAÏNE,

anderzijds, HERINNEREND aan de op 1 december 2005 ondertekende en op 1 december 2013 in werking getreden Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, (hierna “de overeenkomst” genoemd), en met name artikel 17, lid 3;

GEZIEN de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie op

1 januari 2007 en de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013;

GELEID door de wens dat de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië toetreden tot de overeenkomst;

P/EU/UA/GNSS/nl 4 GEZIEN artikel 6, lid 2, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië, artikel 6, lid 2, van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië, en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, moet de toetreding van deze lidstaten bij de overeenkomst worden goedgekeurd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

P/EU/UA/GNSS/nl 5

ARTIKEL 1

De Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië worden partijen bij de

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS)

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, en moeten, op dezelfde wijze als

de andere lidstaten, de teksten van de overeenkomst goedkeuren en er nota van nemen.

ARTIKEL 2

Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3

De teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Kroatische en de Roemeense taal zijn aan dit protocol gehecht.

ARTIKEL 4

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen de depositaris van de overeenkomst door middel van de uitwisseling van diplomatieke nota’s in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun respectieve interne wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van dit protocol.

P/EU/UA/GNSS/nl 6 TEN BLIJKE waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Oekraïense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Europese Unie

Voor de lidstaten

Voor Oekraïne

P/EU/UA/GNSS/nl 7


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.