European Evening of the German Bar Association, Brussel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

European Evening of the German Bar Association, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman i

The Ombudsman gives an introduction speech on her office work at event organised by the German Bar Association.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...