50 years of the Northern Ireland Public Services Ombudsman, Brussel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

50 years of the Northern Ireland Public Services Ombudsman, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman i

The Ombudsman joins a panel debate together with the NI Police Ombudsman, the Acting Head of the NI public Services Ombudsman and the Irish Ombudsman and Infromation Commissioner.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...