COM(2019)601 EU - Verslag
Negende verslag van de Commissie over de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2016-2018) (artikel 6, lid 3, van Verordening 608/2014)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Negende verslag van de Commissie over de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2016-2018) (artikel 6, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 608/2014 van de Raad van 26 mei 2014)

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Ninth report from the Commission on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources (2016–2018) Article 6(3) of Council Regulation (EC, Euratom) No 608/2014 of 26 May 2014
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2019)601 NLEN
Celex-nummer i 52019DC0601

2.

Key dates

Document 26-11-2019
Online publicatie 26-11-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.