Verslag van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Over de voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing (bijlage bij 23987,nr.375) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Verslag van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Over de voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing (bijlage bij 23987,nr.375)


1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.