Sudan: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 9 december 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies over Sudan aangenomen, waarin wordt geconstateerd dat de politieke transitie in Sudan een historische kans biedt om toe te werken naar een vreedzaam, democratisch en welvarend land.

In de conclusies wordt benadrukt dat het succes van Sudan van cruciaal belang blijft voor de stabiliteit in de Hoorn van Afrika en de omliggende regio, en dat de EU i als belangrijke partner Sudan wil blijven bijstaan op zijn weg naar politieke, economische en sociale hervormingen, teneinde de overgang naar een democratie tot een succes te maken.

De Raad wijst er tevens op dat, om de stabiliteit van het land op de lange termijn te garanderen, bij de transitie alle elementen van de samenleving betrokken moeten zijn, met name vrouwen, jongeren en mensen uit regio's die in het bijzonder te kampen hebben met conflicten en marginalisering. Ook het belang van het maatschappelijk middenveld wordt nogmaals benadrukt.

In dit verband herhaalt de Raad dat alleen een effectieve, door burgers geleide regering met echte beslissings­bevoegdheid het vertrouwen van de Sudanese bevolking zal winnen en de fundamenten zal leggen voor betekenisvolle hervormingen. De EU blijft bereid om, in coördinatie met regionale partners, met name de Afrikaanse Unie, assistentie te verlenen aan een door Sudan geleid vredesproces.

De Raad onderkent dat er aanzienlijke macro-economische hervormingen nodig zijn om de Sudanese economie nieuw leven in te blazen en haar de weg te laten inslaan naar inclusieve en duurzame groei, maar tekent aan dat de EU paraat staat om de plannen van de overgangsregering in dit verband te steunen.

De EU verwelkomt de recente stappen van de overgangsregering, maar in de conclusies wordt gesteld dat zij bezorgd blijft over de verslechterende humanitaire situatie, die nog is verergerd door het grote aantal vluchtelingen en intern ontheemden. De EU roept de Sudanese autoriteiten op de resterende bureaucratische obstakels voor de werkzaamheden van humanitaire en ontwikkelingsactoren weg te nemen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"