EU Arctic policy: Council adopts conclusions - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

EU Arctic policy: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 9 december 2019.

De Raad i heeft conclusies aangenomen over het EU i-beleid voor het noordpoolgebied.

De Raad erkent de primaire verantwoordelijkheid van de Noordpoollanden voor de ontwikkeling van het noordpoolgebied, maar merkt ook op dat een groot deel van de kwesties die in het gebied spelen mondiaal van aard zijn en beter via regionale of multilaterale samenwerking kunnen worden opgepakt. Volgens de Raad moet de EU een aanzienlijke bijdrage blijven leveren aan zowel regionale als multilaterale fora die zich bezighouden met het noordpoolgebied.

Gezien de nieuwe uitdagingen en kansen in het hele noordpoolgebied en de groeiende internationale belangstelling verzoekt de Raad de hoge vertegenwoordiger en de Commissie om het EU-beleid voor het noordpoolgebied actief te blijven uitvoeren, een proces op gang te brengen om dit beleid te actualiseren en steeds regelmatig verslag uit te brengen aan de Raad.

  • Conclusies van de Raad over het EU-beleid voor het noordpoolgebied, 9 december 2019

    Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

    EN

Naar de bladzijde "Vergaderingen"