Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 december 2019 17:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) i

Van: Commissie EU

Verzonden: dinsdag 10 december 2019 21:25

Aan: GC-Commissie-EU

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019 om 16.00 uur (gelieve uiterlijk woensdagmiddag reageren)

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken

Geachte leden,

Het Hoofd van de UK Task Force van de Europese Commissie, de heer Michel Barnier, brengt aanstaande maandag 16 december een bezoek aan Den Haag en is tussen 16.00 en 17.00 uur beschikbaar voor een (besloten) gesprek in de Kamer, indien daaraan behoefte bestaat binnen de commissie.

Graag leg ik dit aanbod van een gesprek aan u voor; ik verzoek u om in reactie op dit bericht vóór woensdag 11 december te 17.00 uur (aan ‘allen antwoorden’) kenbaar te maken of u kunt instemmen met een ontvangst in de Kamer en of u voornemens bent om hieraan deel te nemen.

Zo spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst en de verwachte deelname.

Uw voorzitter is in de gelegenheid om het gesprek voor te zitten.

Met hartelijke groet,

Griffier vaste commissie voor Europese Zaken

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk

Tweede Kamer der Staten-Generaal

  • Gesprek met Hoofd UK Task Force Europese Commissie Michel Barnier op maandag 16 december 2019

Bijlagen


1.

Gesprek Tweede Kamercommissie

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...