Verslag van een schriftelijk overleg (VSO)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het verslag van een schriftelijk overlegĀ i wordt samengesteld door de commissiegriffier en bestaat uit de vragen en opmerkingen van de fracties en de reactie daarop van de regeringĀ i. Een VSO kan ook plenair worden geagendeerd in een tweeminutendebat.

Een schriftelijk overleg is een gedachtewisseling in commissieverband die vergelijkbaar is met een algemeen overleg, maar dan in schriftelijke vorm.


Meer over