Prof. Paul Cliteur - Rechters moeten wetten toepassen, maar zij gaan niet over de inrichting van ons staatsbestel

Met dank overgenomen van P.B. (Paul) Cliteur i, gepubliceerd op zondag 19 januari 2020, 13:17.
Auteur:
Paul Cliteur
In 1748 had de Franse filosoof Montesquieu (1689-1755) beschreven dat we kunnen onderscheiden tussen: 1. De wetgevende macht die de wetten maakt, 2. De uitvoerende macht die de wetten moet uitvoeren, 3. De rechterlijke macht die de wetten moet toepassen.

Lees verder (u wordt doorgeleid naar de originele website)