COM(2020)145 EU
Amending budget N° 1 to the budget 2020 Assistance to Greece in response to increased migration pressure Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak Support to post-earthquake reconstruction in Albania Other adjustments

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Assistance to Greece in response to increased migration pressure Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak Support to post-earthquake reconstruction in Albania Other adjustments
 
COM-nummer i COM(2020)145 NLEN

2.

Key dates

Document 06-04-2020
Online publicatie 27-03-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.