Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons

1.

Tekst

Council of the European Union Brussels, 27 March 2020 (OR. en)

7045/20

Interinstitutional File: 2017/0123(COD) i

CODEC 222 TRANS 140

'I' ITEM NOTE

From: General Secretariat of the Council

To: Permanent Representatives Committee

Subject: Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009 i, (EC) No 1072/2009 i and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading)

 • Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
 • 1. 
  On 31 May 2017 the Commission sent its proposal 1 , based on Article 91(1) TFEU, to the

  Council.

 • 2. 
  The European Economic and Social Committee delivered its opinion on 18 January 2018 2 .
 • 3. 
  The Committee of the Regions delivered its opinion on 1 February 2018 3 .
 • 4. 
  The European Parliament adopted its position at first reading on 4 April 2019 4 .

1 9670/17.

2 OJ C 197, 8.6.2018, p. 45.

3 OJ C 176, 23.5.2018, p 57.

4 7731/19.

 • 5. 
  On 20 February 2020, the Council reached a political agreement on the Council's position at first reading on the above draft Regulation 5 .
 • 6. 
  On 20 March 2020, the Permanent Representatives Committee agreed to suggest that the

  Council adopt its position at first reading. The text of the Council's position at first reading 6 is

  available in all official languages of the European Union, as well as the statement of reasons

  set out in the addendum to the Council's position at first reading.

 • 7. 
  In absence of Council meetings and in view of the above, the Permanent Representatives

  Committee is invited to decide, in accordance with the first subparagraph of Article 12(1) of the Council's Rules of Procedure and Article 1 of Council Decision 2020/430 i, that the Council uses the written procedure:

  ‒ for the adoption of its position at first reading on the draft Directive of the European

  Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 i and Regulation (EC) No 1072/2009 i with a view to adapting them to developments in the sector as set out in document 5115/20 and the Statement of reasons as set out in document 5115/20 ADD1.

5 In accordance with the letter of 23 January 2020 sent by the Chair of the European Parliament's Committee on Transport and Tourism to the Chair of COREPER, the European Parliament should, at second reading, approve the Council's position at first reading without amendment.

6 5115/20 + ADD 1.


2.

Herziene versies, correcties en addenda

2 apr
'20
ONTWERPVERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (eerste lezing) - Besluit om de schriftelijke procedure te volgen voor de vaststelling van het standpunt van de Raad in eerste lezing en van de motivering van de Raad
'I' ITEM NOTE
General Secretariat of the Council
7045/20 COR 1
2 apr
'20
Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons = Statements
'I' ITEM NOTE
General Secretariat of the Council
7045/20 ADD 1 REV 1
1 apr
'20
Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons = Statement
'I' ITEM NOTE
General Secretariat of the Council
7045/20 ADD 2
1 apr
'20
Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons = Statements
'I' ITEM NOTE
General Secretariat of the Council
7045/20 ADD 1
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.