Compensatie voor zieke zorgverleners een feit!

Met dank overgenomen van J.W.M. (John) Kerstens i, gepubliceerd op donderdag 16 april 2020.

Vorige week pleitte de PvdA voor een compensatiefonds voor zorgverleners die zèlf corona krijgen en daardoor (gezondheids- en/of financiële) schade lijden. Zij strijden voor ons in de frontlinie en wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen als hen iets overkomt. Zo simpel is dat.

Vanavond meldde het kabinet dat ze naar aanleiding van dat pleidooi bereid is tot tien miljoen euro uit te trekken. Die stopt ze in de recent door een aantal artsen opgerichte stichting ZWIC (Zorg na Werk in Coronazorg) met wie de PvdA samenwerkt. Dat geld komt bovenop de donaties die ZWIC van de rest van Nederland ontvangt. Daarmee kan de schade van ziekgeworden zorgverleners (die niet op basis van de wet voor rekening van hun werkgever komt) worden gecompenseerd.

Zowel ZWIC als wij zijn daar blij mee. Het is een mooie stap in de erkenning van wat de mensen in de zorg deze weken allemaal doen en de risico’s die ze daarbij lopen.

Het is een mooie stap in de erkenning van wat de mensen in de zorg deze weken allemaal doen en de risico’s die ze daarbij lopen.

Als het gaat om die risico’s zal de PvdA uiteraard in de eerste plaats vooral blijven inzetten op het veilig kunnen werken door zorgverleners. Dat wil zeggen: voorzien van goede èn genoeg beschermingsmiddelen en getest worden zodra daar aanleiding toe is. Dat is helaas tot op de dag van vandaag, ondanks de positieve woorden van minister De Jonge een tijdje terug, nog steeds niet overal het geval.

Als het gaat om die risico’s zal de PvdA uiteraard in de eerste plaats vooral blijven inzetten op het veilig kunnen werken door zorgverleners.

Met moties en Kamervragen proberen we ook dat te regelen. Want veilig je werk kunnen doen, zeker als je in de frontlinie staat, is een vereiste. En wij hebben daarvoor te zorgen. Het laatste dat je als zorgmedewerker wil, is zelf ziek worden en zo een gevaar worden voor je naasten en je cliënten en patiënten.

Want veilig je werk kunnen doen, zeker als je in de frontlinie staat, is een vereiste.