Europarlementariërs bepleiten krachtiger EU-respons in de strijd tegen Covid-19 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Europarlementariërs bepleiten krachtiger EU-respons in de strijd tegen Covid-19

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 17 april 2020.

In een debat met Ursula von der Leyen i en Charles Michel i riepen de EP i-leden op tot meer gecoördineerde EU i-actie om de burgers te beschermen en de economie te ondersteunen.

De Europarlementariers waren het erover eens dat de EU nog voortvarender en sneller had kunnen optreden, maar benadrukten dat de solidariteit binnen de EU is hersteld. Europeanen hebben laten zien dat ze vrijgevig zijn, dat ze er voor elkaar zijn en dat ze zeer effectief kunnen handelen. Als de EU echter veerkrachtiger en effectiever wil worden, moet er meer worden gedaan om Europa weer op te bouwen, en wel zo snel mogelijk.

Veel sprekers wezen erop dat het sluiten van grenzen geen langetermijnoplossing kan zijn en riepen op tot een gezamenlijke exitstrategie en een herstelplan binnen een nieuwe, ambitieuze langetermijnbegroting om de sociale, economische en financiële gevolgen van de lockdown zoveel mogelijk te beperken.

Het debat wordt afgesloten met een resolutie die vrijdag in stemming zal worden gebracht.

Klik op de namen van de afzonderlijke sprekers om hun bijdragen aan het debat terug te kijken:

Openingsspeech voorzitter Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement

Openingsspeech van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Openingsspeech Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Esteban González Pons (EPP, ES)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Campomenosi (ID, IT)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Manon Aubry (GUE/NGL, FR)

Maroš Šefčovič, vice-voorzitter van de Europese Commissie