Commissie geeft startschot voor Fit for Future-platform en nodigt deskundigen uit om mee te doen - EU monitor

EU monitor
Zondag 27 september 2020
kalender

Commissie geeft startschot voor Fit for Future-platform en nodigt deskundigen uit om mee te doen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 11 mei 2020.

De Europese Commissie i heeft vandaag het startschot gegeven voor het Fit for Future-platform - een deskundigengroep op hoog niveau, die de Commissie zal helpen om de bestaande EU-wetgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Het platform zal er ook toe bijdragen dat de EU-wetgeving toekomstbestendig blijft, bijvoorbeeld waar het gaat om nieuwe uitdagingen als de digitalisering.

Maroš Šefčovič i, vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen i en Prognoses: “Met name in de nasleep van de COVID-19-pandemie zijn vereenvoudiging en lastenvermindering noodzakelijk, in het bijzonder voor kmo's. We moeten nagaan hoe digitalisering daartoe kan bijdragen en er tegelijkertijd voor zorgen dat onze wetgeving toekomstgericht blijft en geschikt voor het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Het Fit for Future-platform, bestaande uit een overheidsgroep en een stakeholdergroep, verenigt nationale, regionale en lokale vertegenwoordigers van de lidstaten, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en groepen van belanghebbenden met praktische expertise op verschillende beleidsterreinen.

Wanneer het platform eenmaal operationeel is, kunnen het bredere publieke en belanghebbenden input leveren voor de werkzaamheden van het platform op het gebied van vereenvoudiging en lastenvermindering. Bovendien kunnen burgers en belanghebbenden ook hun mening geven over bestaande wetgeving en over voorstellen voor nieuw EU-beleid via de portaalsite Geef uw mening.

Oproep tot kandidaatstelling voor de selectie van deskundigen

De Commissie heeft vandaag ook de oproep gepubliceerd voor de kandidaatstelling voor de selectie van deskundigen voor de stakeholdergroep van het Fit for Future-platform. De naar aanleiding van deze oproep geselecteerde leden moeten zeer deskundig zijn op het gebied van de uitvoering van het EU-recht en in staat zijn de gemeenschappelijke belangen van verschillende belangenorganisaties op hun terrein te vertegenwoordigen Zij vertegenwoordigen ondernemingen - met name kleine en middelgrote ondernemingen - sociale partners en maatschappelijke organisaties die rechtstreeks ervaring hebben met de toepassing van EU-wetgeving.

Kandidaten kunnen zich tot 19 juni 2020 melden. De desbetreffende documenten zijn hier te vinden.

Achtergrond

De Commissie is vastbesloten om in het kader van haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) het EU-recht te vereenvoudigen en onnodige kosten te verminderen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving en de doelstellingen daarvan relevant blijven en deze aan te passen aan de nieuwe trends en uitdagingen, zoals de digitalisering. De EU-wetgeving moet burgers en bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, maximale voordelen bieden.

Het Fit for Future-platform is de opvolger van het Refit-platform i en bouwt voort op de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Van 2015 tot en met 2019 heeft het platform de vereenvoudiging van de EU-wetgeving en de vermindering van de regeldruk ondersteund, ten behoeve van het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en de overheid. Het heeft aanbevelingen aan de Commissie gedaan, rekening houdend met de suggesties van burgers en belanghebbende partijen.

Nadere informatie

Website betere regelgeving

Webportaal Geef uw mening - Meld u aan voor e-mails over nieuwe openbare raadplegingen!

Website van het Fit For Future-platform