Amhaouch: luchtvaartnota biedt oplossingen uit het midden - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Amhaouch: luchtvaartnota biedt oplossingen uit het midden

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2020.

Vandaag heeft het kabinet de luchtvaartnota 2020-2050 gepresenteerd. In dit document geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020 tot 2050. CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch vindt het verstandig dat in de luchtvaartnota wordt gekozen voor oplossingen uit het midden, waarbij een goede balans wordt gecreëerd tussen concurrentie en duurzaamheid, met meer oog voor de omgeving. Hij is blij dat in de luchtvaartnota handvatten worden geboden om het vertrouwen in de luchtvaartsector, ook door de omgeving, te herstellen. Bijvoorbeeld doordat er naast oog voor economische waarde en werkgelegenheid ook controle in het beleid wordt ingebouwd op het gebied van groei, kwaliteit en hinderbeperking én er stevige ambitie wordt getoond als het gaat om duurzaamheid.

Concurrerend

Het CDA is positief gestemd over het feit dat in de luchtvaartnota aandacht is voor de economische waarde en de werkgelegenheid die ontstaat door de luchtvaart. Daarbij is meer samenwerking en betere positionering van de verschillende vliegvelden van nationaal belang. In de luchtvaartnota wordt op uiteenlopende punten expliciet aandacht besteed aan de economische toegevoegde waarde van de hoogwaardige luchtvaartindustrie in Nederland. Op aandringen van het CDA komt er een innovatiestrategie.

Duurzaam

We hechten eveneens veel waarde aan een duurzame luchtvaart. Het CDA vindt het belangrijk dat er op verstandige wijze, forse stappen worden gezet op het gebied van verduurzaming. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van bio en synthetische kerosine en zuinige vliegtuigen. Daarnaast is het belang van elektrisch taxiën en de elektrificatie van grondgebonden activiteiten rond luchthavens nadrukkelijk opgenomen. Tot slot juicht het CDA de potentie van elektrisch en hybride vliegen toe. Nederland heeft de ambitie om hierin leidend te zijn.

Oog voor de omgeving

Het is van groot belang dat de sector oog heeft voor de omgeving en de mensen achter de cijfers. Dat moet onder andere gebeuren door meer controle in het beleid aan te brengen als het gaat om groei, vermindering van het aantal nachtvluchten en minder hinder van uitstoot en vervuilende stoffen. Groei moet worden verdiend door negatieve effecten te verminderen en er zal meer sturing zijn op netwerkkwaliteit.