Tijdelijke commissie over kankerbestrijding (BECA)

De tijdelijke commissie over kankerbestrijding was erop gericht om de acties en het beleid van de EU op het gebied van kankerbestrijding te evalueren en adviezen op te stellen voor een gecoördineerde EU-strategie ter bestrijding van kanker.

De commissie telde 64 leden en is opgericht in september 2020. In eerste instantie zou de commissie 12 maanden bestaan, maar het Europees Parlement besloot de commissie te verlengen tot 23 december 2021. Op 16 februari 2022 heeft het Europees Parlement de definitieve aanbevelingen van de commissie aangenomen.

Deze tijdelijke commissie over kankerbestrijding viel onder de bijzondere commissies i van het Europees Parlement en kon alleen aanbevelingen opstellen. Het omzetten van adviezen naar concrete besluiten en beleidsvoorstellen wordt gedaan door de vaste parlementaire commissies die hier een rol in kunnen spelen.

1.

Werkzaamheden

De commissie richtte zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  Onderzoek naar acties in alle fasen van de ziekten en hoe deze zich verhouden tot het onderzoeksprogramma Horizon. Er wordt ook gekeken naar de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten.
 • 2. 
  Prioriteiten en beleid opstellen dat zich op patiënten richt.
 • 3. 
  Op basis van wetenschappelijke kennis kijken naar concrete acties om risico's te verminderen op verwant beleid (zaken als preventie en een rookverbod, voeding, luchtverontreiniging, etc.).
 • 4. 
  Het ondersteunen van programma's en acties m.b.t. onderzoek naar zeldzame vormen van kanker waar op het niveau van de lidstaten de middelen daartoe ontbreken.
 • 5. 
  Het makkelijker maken van behandelen in andere lidstaten, mede door het opstellen van normen voor de registratie van kankerpatiënten.
 • 6. 
  Onderzoeken waar wetgeving kan worden aangepast om zo het onderzoek naar en testen van medicijnen beter te faciliteren, en ervoor te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven.

2.

Resultaten

De uiteindelijke aanbevelingen van de commissie zijn voornamelijk gericht op maatregelen voor kankerpreventie en hervorming van wetgeving voor betere toegang tot kankerzorg, zodat grensoverschrijdende gezondheidszorg wordt toegestaan. Ook beveelt de commissie een uitbreiding van een gezamenlijke Europese aanpak van medicijnentekorten aan.

Daarnaast doet het Europees Parlement de volgende aanbevelingen:

 • Alle patiënten in de EU moeten tot tien jaar na het einde van hun behandeling (en tot vijf jaar voor patiënten die voor de leeftijd van 18 jaar zijn gediagnosticeerd) het recht hebben om “te worden vergeten”. Dit betekent dat verzekeraars en banken geen rekening mogen houden met de medische voorgeschiedenis van mensen met kanker.
 • De nieuwe door de EU ondersteunde kankerscreeningsregeling moet ook andere vormen van kanker omvatten (naast borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker) om deze zo tijdig te kunnen diagnosticeren.
 • Het farmaceutisch systeem moet transparanter worden, vooral op het gebied van de prijsstelling, de vergoedingscriteria en de nettoprijzen van geneesmiddelen in verschillende Europese landen.

3.

Meer informatie