Tijdelijke commissie over kankerbestrijding (BECA)

De tijdelijke commissie over kankerbestrijding is erop gericht om de acties en het beleid van de EU op het gebied van kankerbestrijding te evalueren en adviezen op te stellen over waar verbeteringen mogelijk zijn.

De commissie telt 64 leden en is opgericht in september 2020. In eerste instantie zou de commissie 12 maanden bestaan, maar het Europees Parlement had besloten de commissie te verlengen tot 23 december 2021.

De tijdelijke commissie over kankerbestrijding valt onder de bijzondere commissies i van het Europees Parlement. Het omzetten van adviezen naar concrete besluiten en beleidsvoorstellen zal worden gedaan door de vaste parlementaire commissies die hier een rol in kunnen spelen.

1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  Onderzoek naar acties in alle fasen van de ziekten en hoe deze zich verhouden tot het Horizon onderzoeksprogramma. Er wordt ook gekeken naar de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten.
 • 2. 
  Prioriteiten en beleid opstellen dat zich op patiënten richt.
 • 3. 
  Op basis van wetenschappelijke kennis kijken naar concrete acties om risico's te verminderen op verwant beleid (zaken als preventie en verboden van roken, voeding, luchtverontreiniging, etc.).
 • 4. 
  Het ondersteunen van programma's en acties m.b.t. tot onderzoek naar zeldzame vormen van kanker waar op het niveau van de lidstaten de middelen daartoe ontbreken.
 • 5. 
  Het makkelijker maken van behandelingen uitvoeren of voortzetten in andere lidstaten, mede door het opstellen van normen voor de registratie van kankerpatiënten.
 • 6. 
  Onderzoeken waar wetgeving kan worden aangepast om zo het onderzoek naar en testen van medicijnen beter te faciliteren, en ervoor te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven.

Het opvolgen van bijvoorbeeld concrete besluiten en beleidsvoorstellen zal worden gedaan door de vaste parlementaire commissies.

2.

Meer informatie