Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer (ANIT)

De enquêtecommissie ANIT van het Europees Parlement deed onderzoek naar misstanden bij het vervoer van dieren binnen de EU. De aanleiding waren de ruwweg 200 meldingen van het niet-naleving van verordening 1/2005/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten door lidstaten en de Europese Commissie.

De commissie was actief van juni 2020 tot januari 2022, en telde 30 leden. De deelnemende Nederlandse Europarlementariërs waren Anja Hazekamp i en Mohammed Chahim i.

De leden van het Europees Parlement hebben de aanbevelingen van de commissie op 20 januari 2022 aangenomen met 557 stemmen voor, 55 tegen en 78 onthoudingen.

1.

Hoorzittingen

Tussen 10 december 2020 en 26 oktober 2021 vonden de openbare hoorzittingen van de enquêtecommissie van het Europees Parlement plaats. In deze hoorzittingen werden personen van verschillende organisaties en instanties gehoord.

2.

Werkzaamheden

De commissie hield zich voornamelijk bezig met de rechten van dieren. Dit ging over de hoeveel ruimte, voorziening van voedsel en water, transporttijd en de temperaturen tijdens transport. Daarnaast hield het toezicht op wat voor soort dieren vervoerd worden, en of de acties van nationale autoriteiten omtrent het toezicht niet tekort schoten. Ook hielden de leden zich bezig met het controleren op de voorziening van dierenrechten in nieuwe verdragen met 3e landen.

3.

Aanbevelingen

De commissie kwam met een aantal aanbevelingen om de bescherming van dieren tijdens transport beter te regelen. Zo stelde ze een stop op de export van levende dieren, een beperking op de reistijd en toezicht tijdens het vervoer voor. Verder pleitten ze voor een overgang naar een ethischer systeem, waarbij de voorkeur is dat sperma of embryo's vervoerd worden in plaats van fokdieren, en het vervoer van karkassen de voorkeur krijgt boven slachtdieren.

4.

Meer informatie