Meer aandacht voor racisme op school!

Met dank overgenomen van K.A.E. (Kirsten) van den Hul i, gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020.

Leren kijken met een andere bril begint op school. Leren over omgaan met elkaar, met mensen die er anders uitzien dan jijzelf, die iets anders denken of geloven dan jijzelf. Leren over migratiegeschiedenis. Over de koloniale geschiedenis. Maar ook over discriminatie, racisme, en antisemitisme in het hier en nu.

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Het was voor Lakiescha, Sohna en Veronika aanleiding om een petitie te starten, die oproept om meer aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in ons onderwijs. Niet alleen bij geschiedenislessen, maar ook bij andere vakken, en in onze schoolboeken. (Heb jij al getekend? Dat kan hier nog steeds!

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Ik ben het roerend met ze eens. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de herziening van het curriculum op basisscholen en middelbare scholen. Het perfecte moment dus om dit goede plan aan de minister voor te leggen. Daarom diende ik samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie in die de minister verzoekt om deze thema’s te verankeren in het nieuwe curriculum. Vandaag is ons voorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Dat is heel goed nieuws! Natuurlijk is hiermee het werk nog niet af. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.

Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.