Belachelijke verhoging na Kamervragen teruggedraaid!

Met dank overgenomen van J.W.M. (John) Kerstens i, gepubliceerd op dinsdag 7 juli 2020.

Mooi nieuws: vijf van de zeven toezichthouders bij Zorgpartners Friesland zijn afgetreden en de belachelijke verhoging van hun vergoeding wordt teruggedraaid. En terugbetaald. Tot de laatste cent.

Op papier toezichthouder zijn bij de drie instellingen van Zorgpartners Friesland, de drie vergaderingen daarvoor telkens in één keer houden maar je er wèl drie keer voor laten betalen en dat bedrag dan stiekem verdubbelen. En dat met als voorzitter van de Raad van Commissarissen iemand die in het dagelijkse leven directeur is van een instituut dat managers ‘integer besturen’ bijbrengt en als vice-voorzitter een hoogleraar ‘ethiek van de zorg’. Hoe verzin je het!

Op papier toezichthouder zijn bij de drie instellingen van Zorgpartners Friesland, de drie vergaderingen daarvoor telkens in één keer houden maar je er wèl drie keer voor laten betalen en dat bedrag dan stiekem verdubbelen.

O ja, de heren en dame in kwestie melden dat hun opstappen en terugbetalen helemaal niks te maken heeft met alle gedoe dat is ontstaan. Natuurlijk: ze zijn helemaal zelfstandig tot inkeer gekomen. En Elvis leeft nog.

Natuurlijk: ze zijn helemaal zelfstandig tot inkeer gekomen. En Elvis leeft nog.

Afijn: goed om te zien dat de Kamervragen die ik stelde hebben geholpen.

Omdat het niet zomaar ‘vragen’ zijn natuurlijk. Omdat ze publiciteit meebrengen, helpen het maatschappelijk debat aan te zwengelen en zo de druk opvoeren. En omdat ze de minister dwingen positie te kiezen.

Dat heeft die laatste trouwens nog niet gedaan. Ondanks z’n snelle schoenen loopt deze minister niet zo hard als het gaat om het aanpakken van misstanden in de zorg. Geen drama, dan help ik ‘m wel een handje.

Ondanks z’n snelle schoenen loopt deze minister niet zo hard als het gaat om het aanpakken van misstanden in de zorg. Geen drama, dan help ik ‘m wel een handje.