35572 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2020 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Voorstellen voor wijziging per 1 januari 2021 van onder meer de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, verschillende autobelastingen en de energiebelasting.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021. (Zie de memorie van toelichting.)

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 30 moties en in de Eerste Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(266 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355722
Voorstel van wet
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355723
Memorie van toelichting
 
2 16 september 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355721
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.