Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35619 - Samenvoeging van Landerd en Uden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 04-11-2020
Publicatie­datum 04-11-2020
Nummer KST356191
Kenmerk 35619, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 3 november 2020    Willem-Alexander

kst-35619-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 619, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.