Stem per post/gang naar de stembus

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Tussen 1850 en 1896 ontvingen kiezers uiterlijk acht dagen voor de stemming zowel een oproepingsbrief als een stembiljet. Ze vulden thuis het stembiljet in en brachten dit op de verkiezingsdag naar het stembureau. Het stembiljet werd zo dus wel per post bezorgd, maar kon niet per post worden ingeleverd.

Tussen 1896 en 1920 ontvangen kiezers een oproepingsbrief. In 2010 werd dat in een stempas i. In de oproepingsbrief stond in welk stemlokaal gestemd diende te worden. De stempas biedt de mogelijkheid om zelf binnen de eigen gemeente het stemlokaal te kiezen. Zo kan er nu in veel gemeenten ook op stations worden gestemd.

Bijgevoegd bij de oproep was een overzicht van de kandidatenlijsten in de kieskring i waarin wordt gestemd. Een lijst in Groningen kan dus andere namen en partijen bevatten, dan een lijst in Rotterdam of Tilburg.

Briefstemmen voor zeventigplussers in 2021

In 2021 is briefstemmen in verband met de coronamaatregelen voor het eerst weer mogelijk. Wanneer een kiezer zeventig jaar of ouder is ontvangt deze een ‘stempluspas’. Hiermee kan deze persoon naast stemmen in een stemlokaal of een andere kiezer machtigen voor hen te gaan stemmen (volmacht) ook stemmen per brief. In het laatste geval kunnen zeventigplussers het per post ontvangen stembiljet in de bijgevoegde retourenvelop terugsturen of afgeven op speciale afgiftepunten.