Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35653 - Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 01-12-2020
Publicatie­datum 01-12-2020
Nummer KST356531
Kenmerk 35653, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 653

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2020

Hierbij bieden wij u aan de initiatiefnota over de tijdelijke testsamenleving.

Klaver

Kröger

kst-35653-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 653, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.