COM(2021)27 EU
Standpunt EU in het Handelscomité mbt de wijziging van bijlage XII (“Overheidsopdrachten”), aanhangsel 1, bij de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité met betrekking tot de wijziging van bijlage XII (“Overheidsopdrachten”), aanhangsel 1, bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)27 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)27
Procedurenummer i 2021/0014(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0027

2.

Key dates

Document 27-01-2021
Online publicatie 27-01-2021
Besluit 22-02-2021; Besluit 2021/326
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-02-2021; PB L 64 p. 8-9

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.