Rapportage onafhankelijk onderzoek

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 24 februari 2021.

In december 2020 werd een anoniem bericht verspreid via internet waarin iemand een ervaring deelt binnen onze vereniging over seksuele intimidatie en machtsmisbruik dat deze persoon zou zijn overkomen. Zoals eerder gedeeld, heeft het Landelijk Bestuur toen een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld door Bureau Integriteit BING. Nu is het onderzoek klaar en hechten we eraan alle leden te informeren over de uitkomsten.

24.02.2021

Het onderzoek richtte zich op de inhoud van het anonieme bericht. Daarnaast hebben we mensen die zich binnen onze vereniging onveilig voelen of hebben gevoeld, opgeroepen zich ook in de vertrouwde omgeving van BING te melden. En als derde hebben we BING gevraagd de meldingsstructuur van onze vereniging te bekijken.

De gehele rapportage van BING vind je onderaan dit bericht. Omdat het een onafhankelijk onderzoek betreft, kiezen we ervoor niet een samenvatting of conclusies te delen. We nodigen mensen uit kennis te nemen van het hele rapport. Dat vinden we fair en evenwichtig. We bieden leden tevens de gelegenheid om naar aanleiding hiervan met het Landelijk Bestuur in gesprek te gaan.

Hieronder volgt een aantal reacties. Allereerst reageert Anne-Marie Spierings als partijvoorzitter op de de uitkomsten van het onderzoek. Daarna volgt een reactie van onze partijleider Sigrid Kaag. Tot slot vertelt Winnie Sorgdrager over hoe zij de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek als voorzitter van het nieuwe Team Verantwoord Gedrag zal oppakken.