Besluit 2020/2060 - Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten in verband met de wijziging van die overeenkomst in verband met de toetreding van Samoa en van de Salomonseilanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 15 december 2020 gepubliceerd en is op 7 december 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/2060 van de Raad van 7 december 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, in verband met de wijziging van die overeenkomst teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en van de Salomonseilanden

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/2060 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment to that Agreement to take account of the accession of the Independent State of Samoa and of Solomon Islands
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/2060
Origineel voorstel COM(2020)273 NLEN
Celex-nummer i 32020D2060

3.

Key dates

Document 07-12-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 15-12-2020; PB L 424 p. 23-24
Inwerkingtreding 07-12-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.