SP-stemmer bedankt!

Met dank overgenomen van L.M.C. (Lilian) Marijnissen i, gepubliceerd op donderdag 18 maart 2021, column.

Een teleurstelling. Dat is de uitslag. We hadden natuurlijk op meer gehoopt en misschien ook wel meer verwacht. Veel waardering is er voor de inzet van onze mensen en de manier waarop we campagne hebben gevoerd. Ontzettend veel dank aan alle SP’ers die zich hiervoor hebben ingezet. Talloze flyers hebben we uitgedeeld, posters geplakt en gesprekken gevoerd. En natuurlijk veel dank aan alle SP-stemmers.

We hebben gemerkt hoe lastig het is om campagne te voeren in coronatijd. We zijn een partij van de straat en de politiek hoort op straat te zijn. Maar dat is in deze tijd dus maar beperkt mogelijk. Het lijkt erop dat maarliefst 17 verschillende partijen de komende periode in de Tweede Kamer zitten. Dat leidt dus tot een grote versnippering. Maar dat de kiezer Nederland naar rechts heeft gestemd lijkt wel duidelijk. Wij zullen dit goed moeten analyseren en hier lessen voor de toekomst uit moeten trekken.

Optimistisch ben ik over de toekomst. De SP zal keihard nodig zijn. Binnen en buiten het parlement. De coronacrisis vergroot de ongelijkheid die we toch al kenden nog verder. Mooie woorden hoorden we deze campagne volop van verschillende partijen. Over hogere lonen, betere zorg, vaste contracten en een eerlijke overheid. Maar ik heb geen enkele illusie dat de rechtse partijen die deze verkiezingen hebben gewonnen hiervoor gaan zorgen. De partijen die ervoor gezorgd hebben dat een betaalbaar huis nauwelijks meer te vinden is, de ouders in de toeslagenaffaire zijn vermorzeld door de overheid en onze publieke sector is verwaarloosd, gaan dit niet oplossen. Er is dus werk aan de winkel. Wij zullen de strijd voor een eerlijker Nederland blijven voeren.

Wij gaan door!

De eerste fractievergadering.