Nederland wil geen verdragswijzigingen bij de Conferentie over de Toekomst van Europa

dinsdag 23 maart 2021, 12:00

DEN HAAG (PDC i) - Een groep van twaalf lidstaten, waaronder Nederland, hebben gisteren in een bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken i hun prioriteiten bekendgemaakt voor de Conferentie over de Toekomst van Europa i. Deze één jaar durende conferentie is gericht op het ontwikkelen van nieuwe beleidsprioriteiten en hervormingen van de EU, waarbij de stem van de burgers centraal staat.

Verschillende beleidsthema's uit de strategische agenda van de EU werden hierbij door de lidstaten genoemd: het herstel van de pandemie, de rechtsstaat, het klimaatbeleid en het migratiebeleid. De hervorming van het bestaande wetgevingsproces en het mogelijk wijzigen van EU verdragen wordt echter expliciet uitgesloten. Zo zou de conferentie "geen wettelijke verplichtingen moeten scheppen".

De uitspraak van deze lidstaten zwakt de impact van de conferentie bij voorbaat al af, aan gezien eerder werd gesproken over het verbeteringen in de EU-democratie voorafgaand aan de volgende Europese verkiezingen in 2024.

De conferentie staat nu gepland om te beginnen op 9 mei, Europadag. Oorspronkelijk zou de conferentie afgelopen jaar in mei afgelopen jaar van start zijn gegaan maar dit werd door de coronacrisis uitgesteld naar dit jaar. Het eindrapport van de conferentie wordt verwacht in het voorjaar van 2022.

Bron: EUobserver