Kiesraad stelt definitieve uitslag verkiezingen vast: VVD de grootste, nieuwe Kamer diverser dan oude

vrijdag 26 maart 2021, 14:00

DEN HAAG (PDC i) - De VVD i blijft de grootste partij met 34 zetels en wordt gevolgd door D66 i, die met 24 zetels de tweede partij is. De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, die de Kiesraad i vandaag bekendmaakte, verandert niet ten opzichte van de voorlopige verkiezingsuitslag van het ANP. De verkiezingsuitslag bepaalt de zetelverdeling voor de komende vier jaar in de Tweede Kamer, die op veel fronten diverser is dan de huidige Kamer.

GroenLinks i-kandidaten Kauthar Bouchallikht i en Lisa Westerveld i en Marieke Koekkoek i van Volt i komen dankzij voorkeurstemmen alsnog in de Tweede Kamer. Uit de bekendmaking van de Kiesraad blijkt verder dat de nieuwe Tweede Kamer 59 nieuwkomers zal tellen, 9 terugkerende leden en 82 zittende leden.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was 78,7%, iets lager dan de 81,9% in 2017. Door de genomen coronamaatregelen konden zeventigplussers hun stem per brief uitbrengen, waarvan 0,29% ongeldig werd verklaard.

Het aantal vrouwen in de nieuwe Kamer stijgt volgens PDC naar 59 op een totaal van 150 Kamerleden, dat is 39% van het aantal leden. In de oude Tweede Kamer zaten 47 vrouwen, wat overeenkomt met 31%. Ook het aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond neemt toe: volgens gegevens uit het biografisch archief van PDC stijgt dit aantal naar 22 personen, omgerekend zo'n 15%. In de oude samenstelling waren dat er slechts 15, overeenkomend met 10% van het aantal leden. Qua regionale spreiding is de nieuwe Kamer echter een stuk minder divers: 69% van de nieuwe Kamerleden komt uit de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland of Utrecht. In de oude samenstelling was dit nog 58%.

Verder zet de trend zich door in de nieuwe Tweede Kamer dat Kamerleden een achtergrond hebben in de politiek of het openbaar bestuur. Van de 150 nieuwe Kamerleden hebben er 106 al politieke ervaring. Ook zijn er, met wat overlap van de 106 met landelijke politieke ervaring, 55 die een functie gehad hebben in het lokaal bestuur, zoals in de gemeenteraad of Provinciale Staten. Opvallend is dat 35% van de nieuwe Kamerleden een achtergrond heeft in het bedrijfsleven.

PDC maakt analyses over de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie van de nieuwe Kamer. Daarnaast bieden we een totaaloverzicht van de nieuwe Tweede Kamer, waarbij per partij de nieuwe Kamerleden te zien zijn. Bij die kandidaten is biografische informatie beschikbaar en het is per partij mogelijk om analyses te bekijken.

Bron: Kiesraad, Biografisch archief PDC