35782 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet eerlijke huur

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 maart 2021 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Smeulders (GL) i.

 

Met dit wetsvoorstel regelt initiatiefnemer Smeulders (GL) dat alle woningen tot 250 punten - en daarmee 98% van de huurwoningen in Nederland - een huurprijs hebben die niet hoger mag liggen dan het bedrag dat in de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte gekoppeld is aan het aantal punten dat de woning waard is. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door GL-Tweede Kamerlid Bromet.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur)

2.

Documenten

(8 stuks)

2 30 maart 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357821
Geleidende brief
 
2 30 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357822
Voorstel van wet
 
2 30 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357823
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.