Sigrid Kaag tijdens het debat over nieuwe informateur

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de aanstelling van een nieuwe informateur om de formatie weer op te starten. D66-leider Sigrid Kaag voerde namens D66 het woord. Haar hele spreektekst lees je hier.

06.04.2021

Voorzitter,

Deze nieuwe Kamer heeft met de mislukte verkenning een valse start gemaakt. Er is een hoop niet goed gegaan, dat reken ik ook mezelf aan. Een nieuwe start is nodig.

Ik heb vorige week gesproken over de noodzaak van reflectie en bezinning. Over het terugbrengen van de rust. Ik constateer dat het dit weekend niet rustiger of gemakkelijker is geworden.

Wat we nu nodig hebben is rust, rust en rust. Én een zorgvuldig proces. Ik denk dat het ons in dit debat helpt als ik hiervoor reeds in eerste termijn een motie met een voorstel indien, als de Kamer mij dat toestaat.

Lees hier de motie

over aanwijzen van de Tjeenk Willink als informateur.

Voorzitter,

Mijn fractie blijft op basis van de verkiezingsuitslag streven naar een stabiel, breed gedragen en zo progressief mogelijk kabinet waarin zoveel mogelijk Nederlanders zich kunnen herkennen. De grote opgaven van deze tijd - de aanpak van de klimaatcrisis, de kansencrisis in het onderwijs en de afbrokkeling van de rechtsstaat - dulden geen uitstel door chaos en verdeeldheid.

In de eerste verkenningsronde heb ik al gewezen op de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur. De afgelopen week is het belang daarvan alleen maar groter geworden.

De urgentie is hoog. De verantwoordelijkheid van het vertrouwen rust op onze schouders. Daar gaan wij serieus mee om. Dat mogen mensen van ons verwachten.

Volg de formatie

Op weg naar een nieuw kabinet houden we je graag zo goed mogelijk op de hoogte.

Lees verder

Stel je vraag

Onze plannen voor Nederland

20.09.2020

Vrij zijn begint met onderwijs

We zorgen voor meer aandacht voor kinderen, door kleinere klassen. Voor gratis kinderopvang. Voor meer salaris, vertrouwen en ruimte voor de leraar. Voor een nieuwe studiebeurs voor studenten.

Lees verder

20.09.2020

Voor een radicale verandering van werk en inkomen

Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een bestaan kunnen opbouwen en hun eigen leven kunnen inrichten.

Lees verder

20.09.2020

Wonen in een duurzaam Nederland

We halen de doelen van Parijs. Maar daar is meer ambitie voor nodig in Nederland. We bouwen de komende jaren een miljoen huizen. En kiezen voor schoner openbaar vervoer.

Lees verder

20.09.2020

Markten die werken voor iedereen

We hebben een sterke economie en bedrijfsleven nodig voor een bloeiende samenleving. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg en al die andere mooie dingen.

Lees verder

20.09.2020

Bouwen aan een weerbare rechtsstaat, een sterke overheid en een vitale democratie

D66 wil een vrij leven voor iedereen. Een sterke democratische rechtsstaat is voor dat streven onmisbaar.

Lees verder

20.09.2020

Werk maken van gelijkwaardigheid

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er naar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer.

Lees verder

20.09.2020

Hoe vrij zijn wij, als je gezondheid je kansen beperkt?

Wij willen de gezondheidsongelijkheid tussen mensen aanpakken. Daarom willen we ziekte zoveel mogelijk voorkomen. En als je ziek wordt, heb je recht op de beste zorg en hulp.

Lees verder

20.09.2020

Een open blik op de wereld

In deze wereld moeten landen met elkaar samenwerken om te zorgen voor een gezond en veilig klimaat, voor internationale veiligheid en voor het in goede banen leiden van migratie.

Lees verder

20.09.2020

Financiёle paragraaf

Deze tijd vraagt om scherpe keuzes. Keuzes die niet alleen kijken naar korte termijn groei maar juist ook naar ons vermogen op de lange termijn.

Lees verder

1 / X