NL - algemene maatregel van bestuur
Wijzigingsbesluit Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met het opnemen van de grondslag voor vergoedingen voor de uitgifte van de LEI

Deze algemene maatregel van bestuur werd op 15 april 2021 ondertekend en op 29 april 2021 gepubliceerd (Stb. 2021, 209).

 

1.

Tekst


2.

Gewijzigde regelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen die door deze regeling zijn gewijzigd.

3.

Hogereregelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen waarop deze regeling is gebaseerd.