35830 V NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 mei 2021 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Blok i.

 

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2020 opgenomen.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

2.

Documenten

(24 stuks)

2 19 mei 2021, jaarverslag, nr. 1     KST35830V1
Brief regering; Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020
 
2 19 mei 2021, brief, nr. 2     KST35830V2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
2 19 mei 2021, voorstel van wet, nr. 3     KST35830V3
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.