Besluitpunt "Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 van de / Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) (Kamerstuk 35571-3)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)
vergadering 2021-06-14
volgnummer 13
 

Zaak:

 

Voorstel:

Reeds behandeld in schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken dd. 9 juni 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers