Besluitpunt "Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)
vergadering 2021-06-14
volgnummer 18
 

Noot:

  • 2021Z10540 Aan minister Buza - feitelijke vragen Suppletoire begroting 08-06-2021
  • 2021Z10534 Aan minister Buza - schriftelijk overleg

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 08-06-2021

  • 2021Z09923 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over zich inzetten voor een staakt-het-vuren 04-06-2021
  • 2021Z09779 Aan minister Buza - uitvoering motie De Roon 03-06-2021
  • 2021Z08695 Aan minister Buza - Schrift overleg Strategische partnerschapsovereenkomst tussen EU en Japan 18-05-2021
  • 2021Z06546 Aan ministers Buza en Def - verzoek toezending aanvullende artikel 100-brief missie Mali 20-04-2021

(in brief van 12 mei 2021 laat minister weten de brief na het zomerreces aan de Kamer te zullen sturen)

  • 2021Z06400 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie mededeling HV en de Europese Commissie inzake EU-Turkije relaties19-04-2021
  • 2021Z06380 Aan minister BuZa Kabinetsappreciatie vragen op het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020. 19-04- 2021

Rondvraag

Geen agendapunten